Kuram Lonca: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri

Kuram Lonca: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri
iconKuram Lonca: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri
icon Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
icon 1.716.133,83 TL
icon Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
icon 1.284.729,99 TL

Geleneksel Sanat ve Zanaat (GSZ) Atölyeleri projesi; Geleneksel sanat ve zanaat erbabının kayıt altına alınamadığı, usta-çırak ilişkilerinin zayıflaması sebebi ile nitelikli insan kaynağının yetersiz kaldığı, GSZ dallarının sürdürülebilir olmadığı bir ortamda başladı. Projenin amaçları arasında, GSZ ile sanat ve zanaat dallarında geçmişte üretilen bilgi ve deneyimin gelecek nesillere kayıpsız aktarılması, sürdürülebilir mesleki eğitimin yapılması vardı.

İstanbul’un geleneksel sanat ve zanaat erbabı ile akademik kurumların birlikte çalışabileceği imkânlar hazırlandı. GSZ atölyelerinin kurulması, usta-çırak ilişkilerinin geliştirileceği alanlar yaratılması, geleneksel ve modern sanat ve zanaat arasında bağlantı kurulmasının hedeflendiği çalışmalar yapıldı. GSZ erbabının katılıp sorunlarının konuşulması için düzenlenen 6 toplantıya toplam 60 sanatkâr ve zanaatkâr katıldı.

Kurulan atölyelerde proje kapsamında 650 kişilik bir başvuru havuzundan 90 kursiyere eğitim verilip, başarı sağlayan 46 kişiye de sertifika verildi. Ayrıca 8 meslek lisesinde ve üniversitede GSZ üzerinde farkındalık oluşturmak için seminerler düzenlendi ve bu seminerlere 771 kişi katıldı.

 

Proje Kazanımları

  • Geleneksel sanat ve zanaat erbabının nitelikli insan kaynağının mevcut durumu hazırlanan veri tabanında kayıt altına alınmıştır.
  • Mimari koruma ile ilgili olduğu için seçilen geleneksel sanat ve zanaatlardan ahşap, taş, çini, boya vb. Konularında atölyeler oluşturulmuştur.
  • Kadim insan yetiştirme sistemi olan usta-çırak ilişkilerini geliştirmek için sürdürülebilir meslek eğitim sistemi oluşturulmuştur. Böylece nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlanmıştır.
  • Kurulan atölye sonucunda ortaya çıkan 66 eser, proje sonunda kurulan sergide sergilenmiştir.
  •  İlerleyen dönemde kurulacak olan altyapı ile birlikte yapılacak faaliyetlerle kültür varlığı koruma uygulamalarındaki kalitenin yükseltilmesine ve sürdürülebilir koruma ve turizme katkı sağlamaya devam edilmesi hedeflenmektedir.

Diğer Başarı Öyküleri