İstanbul Yaratıcı Endüstrileri Karma Gerçeklik Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Yayma Merkezi

İstanbul Yaratıcı Endüstrileri Karma Gerçeklik Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Yayma Merkezi
iconİstanbul Yaratıcı Endüstrileri Karma Gerçeklik Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Yayma Merkezi
icon Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
icon 1.572.472,23 TL
icon Kolektif İnovasyon ve Tasarım Derneği
icon 1.152.112,77 TL

Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı; Dünya’nın geri kalanı gibi Türkiye’de de medya teknolojileri konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve yaratıcı endüstriler alanında uzman ihtiyacının olduğu bir ortamda bu proje başladı. Laboratuvar; artırılmış ve sanal gerçeklik alanında ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetler yürütmek, etkinlikler düzenlemek, eğitim programları açmak, nitelikli insan kaynağı oluşturmak için kuruldu.

Proje kapsamında artırılmış, sanal ve karma gerçeklik teknolojilerinde kullanılmak üzere 3B içerik oluşturma, medya teknolojilerini kullanarak katma değeri yüksek yaratıcı ürün ve hizmetler geliştirmeye yönelik bilgilerin transferini yapacak, bu kişileri yöneterek somut çıktı elde etmeyi öğretecek bir platform kuruldu. Bu yöntemle Türkiye’de bir karma gerçeklik ekosisteminin oluşmasının sağlanması öngörüldü.

Proje kapsamında Koç Üniversitesi bünyesinde 8 aylık teorik ve pratik eğitim programları yürütüldü. Yaklaşık 80 katılımcının ürettiği 12 proje ortaya çıkarılmış ve bu eğitimin çıktıları ulusal ve uluslararası etkinliklerde sergilendi. Program sonucu ortaya çıkan eğitim içerikleri güncellenerek ve genişletilerek nitelikli insan kaynağı yaratmak için kullanılmaktadır. Yapılan bu girişim, 2019 yılından günümüze kadar TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Avrupa Birliği fon desteği almış ve yeni başvurular yaptı. Bu da yerel sektöre yapılan katkıların sürdürülebilir olmasını sağladı.

Proje Kazanımları

  • Proje kapsamında eğitim alan katılımcıların birçoğu bugün aktif olarak üretimlerine devam etmekte olup katma değeri olan ürünler üreten girişimciler olmuşlardır.
  • Proje sadece İstanbul’da değil, Türkiye çapında 3 yıl gibi kısa bir sürede yaratıcı endüstriler alanında farkındalığın artmasına katkı sağlamıştır.
  • Proje sonucunda Artırılmış ve Sanal Gerçeklik alanında üretim yapmaya başlayan girişimcilerin arttığı ve aldıkları desteklerin çoğaldığı görülmüştür.
  • Projenin çıktıları ve proje kapsamında insanların ihtiyaçları yapılan ulusal ve uluslararası etkinlikler ile ekosistemin önde gelen paydaşları ile paylaşılmıştır.
  • Proje ile birlikte kurulan laboratuvar; halen daha tasarım, sanat ve araştırma gibi birçok proje için kullanılmıştır.

 


Diğer Başarı Öyküleri